Skip to main content

Psychologische hulp en psychotherapie

Uitgangspunt van al onze psychologische en psychotherapeutische behandelingen is dat wij aan het eind van het tweede gesprek samen met u bespreken welke aanpak het beste past bij u, uw problematiek en uw situatie en omstandigheden.
Wij maken in overleg een keuze uit diverse mogelijke werkwijzen:

Intensieve Kortdurende Dynamische Psychotherapie

Deze therapievorm staat internationaal bekend als ISTDP (Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy). De methodiek is ontwikkeld door Habib Davanloo. ISTDP heeft oog voor het spannings/angstniveau van u en helpt om pijnlijke gevoelens die voortkomen uit grotere of kleinere pijnlijke ervaringen in de jeugd die u nog nadelig beïnvloeden in uw dagelijks functioneren, alsnog te verwerken.

Omdat ieder mens graag pijnlijke gevoelens vermijdt, is de nodige druk vereist om vermijding te stoppen. Juist daar is de ISTDP methode bewezen zeer effectief in:  de therapeut is zo voorzichtig als nodig, maar doortastend als u daaraan toe bent.

Systeemtherapie

Tijdens systeemtherapeutische gesprekken wordt voortdurend gekeken hoe uw verhalen, gevoelens en gedrag betekenis krijgen binnen uw specifieke context. Er wordt met u gekeken hoe verandering van zowel uzelf, uw relaties en de situaties waarin u verkeert  kunnen bijdragen aan uitzicht op een meer vitaal welbevinden.

Systeemtherapie wordt vaak toegepast bij relatieproblematiek, seksuele problemen of vastgelopen situaties die vragen om bekeken te worden vanuit een veelvoud aan perspectieven.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie die zeer goed helpt als u last blijft houden van de gevolgen van schokkende ervaringen. Verwerkingsproblemen kunnen leiden tot steeds terugkerende nare herinneringen, herbelevingen, concentratieproblemen, schuld- en schaamtegevoelens, slaapproblemen, verhoogde alertheid en angst.
Een EMDR behandeling is vaak effectief; klachten verdwijnen vaak snel of worden sterk verminderd. EMDR wordt ook toegepast voor angsten en fobieën zonder traumatische achtergrond. EMDR wordt dan gebruikt via een zogenaamde flashforward; een mogelijke gevreesde gebeurtenis in de toekomst wordt aangepakt.

Steunend- structurerende behandeling

Bij een steunend- structurerende benadering is een belangrijk doel herstel van stabiliteit en het zo goed mogelijk omgaan met problemen en moeilijke situaties die nauwelijks te veranderen zijn.

Het is meestal zo dat psychotherapie bij ons bestaat uit een combinatie van bovenstaande werkwijzen. 

Inge: “Je kunt bij ons terecht voor integratieve psychotherapeutische behandelingen. Dat betekent in praktijk dat wij geen standaard behandelmethode hanteren, maar dat wij samen met jou als cliënt kijken wat er bij jou past.

In een psychotherapeutische behandeling kijken we samen naar wie jij bent geworden als persoon en hoe jouw verleden hier invloed op heeft gehad. Dit is belangrijk omdat de wijze waarop we de wereld zien, doorwerkt in hoe we omgaan met situaties die we in het leven tegenkomen. Soms zijn de manieren die we eerder in ons leven hebben ontwikkeld om problemen te hanteren, na verloop van tijd niet meer helpend en kunnen zij zelfs bijdragen aan het ontstaan en blijven bestaan van psychische klachten. In therapie proberen we hier zicht op te krijgen om vervolgens een veranderingsproces in gang te zetten, waarbij het doel is dat je minder klachten gaat ervaren. Soms zal dit een korter traject zijn, maar het traject kan ook langer duren”.