Psychologische hulp en psychotherapie

Uitgangspunt van al mijn psychologische en psychotherapeutische behandelingen is dat ik aan het eind van het tweede gesprek samen met u bespreek welke aanpak het beste past bij u, uw problematiek en uw situatie en omstandigheden.
Wij maken in overleg een keuze uit diverse mogelijke werkwijzen:

Intensieve Kortdurende Dynamische Psychotherapie (ISTDP)

Deze therapievorm staat internationaal bekend als ISTDP (Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy). De methodiek is ontwikkeld door Habib Davanloo. ISTDP heeft oog voor het spannings/angstniveau van u en helpt om pijnlijke gevoelens die voortkomen uit grotere of kleinere pijnlijke ervaringen in de jeugd die u nog nadelig beïnvloeden in uw dagelijks functioneren, alsnog te verwerken. Hierdoor verdwijnen stemmings- en angstklachten en krijgt u weer regie over u zelf en uw functioneren.

Omdat ieder mens graag pijnlijke gevoelens vermijdt, is de nodige druk vereist om vermijding te stoppen. Juist daar is de ISTDP methode bewezen zeer effectief in:  de therapeut is zo voorzichtig als nodig, maar doortastend als u daaraan toe bent.

Systeemtherapie

Tijdens systeemtherapeutische gesprekken wordt voortdurend gekeken hoe uw verhalen, gevoelens en gedrag betekenis krijgen binnen uw specifieke context. Er wordt met u gekeken hoe verandering van zowel uzelf, uw relaties en de situaties waarin u verkeert  kunnen bijdragen aan uitzicht op een meer vitaal welbevinden.

Systeemtherapie wordt vaak toegepast bij relatieproblematiek, seksuele problemen of vastgelopen situaties die vragen om bekeken te worden vanuit een veelvoud aan perspectieven.

Oplossingsgerichte Therapie

Belangrijke uitgangspunten van Oplossingsgerichte Therapie zijn:

  • Inzicht is geen voorwaarde voor verandering maar komt na of tijdens een verandering
  • Doen is belangrijker dan denken
  • Meer aandacht voor de toekomst dan voor het verleden
  • Uitzonderingen zijn belangrijker dan ‘de regel’
  • Als iets niet werkt, doe dan iets anders.

Steunend- structurerende behandeling

Bij een steunend- structurerende benadering is een belangrijk doel herstel van stabiliteit en het zo goed mogelijk omgaan met problemen en moeilijke situaties die nauwelijks te veranderen zijn.

Contact

Henk Kik
06 – 426 500 26
henkkik@psychotherapiepresentie.nl

Algemeen