Psychologische hulp en psychotherapie

Uitgangspunt van al mijn psychologische en psychotherapeutische behandelingen is dat ik aan het eind van het tweede gesprek samen met u bespreek welke aanpak het beste past bij u, uw problematiek en uw situatie en omstandigheden.
Wij maken in overleg een keuze uit diverse mogelijke werkwijzen:

Intensieve Kortdurende Dynamische Psychotherapie

Deze therapievorm staat internationaal bekend als ISTDP (Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy). De methodiek is ontwikkeld door Habib Davanloo. ISTDP heeft oog voor het spannings/angstniveau van u en helpt om pijnlijke gevoelens die voortkomen uit grotere of kleinere pijnlijke ervaringen in de jeugd die u nog nadelig beïnvloeden in uw dagelijks functioneren, alsnog te verwerken.

Omdat ieder mens graag pijnlijke gevoelens vermijdt, is de nodige druk vereist om vermijding te stoppen. Juist daar is de ISTDP methode bewezen zeer effectief in:  de therapeut is zo voorzichtig als nodig, maar doortastend als u daaraan toe bent.

Systeemtherapie

Tijdens systeemtherapeutische gesprekken wordt voortdurend gekeken hoe uw verhalen, gevoelens en gedrag betekenis krijgen binnen uw specifieke context. Er wordt met u gekeken hoe verandering van zowel uzelf, uw relaties en de situaties waarin u verkeert  kunnen bijdragen aan uitzicht op een meer vitaal welbevinden.

Systeemtherapie wordt vaak toegepast bij relatieproblematiek, seksuele problemen of vastgelopen situaties die vragen om bekeken te worden vanuit een veelvoud aan perspectieven.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie die zeer goed helpt als u last blijft houden van de gevolgen van schokkende ervaringen. Verwerkingsproblemen kunnen leiden tot steeds terugkerende nare herinneringen, herbelevingen, concentratieproblemen, schuld- en schaamtegevoelens, slaapproblemen, verhoogde alertheid en angst.
Een EMDR behandeling is vaak effectief; klachten verdwijnen vaak snel of worden sterk verminderd. EMDR wordt ook toegepast voor angsten en fobieën zonder traumatische achtergrond. EMDR wordt dan gebruikt via een zogenaamde flashforward; een mogelijke gevreesde gebeurtenis in de toekomst wordt aangepakt.

Steunend- structurerende behandeling

Bij een steunend- structurerende benadering is een belangrijk doel herstel van stabiliteit en het zo goed mogelijk omgaan met problemen en moeilijke situaties die nauwelijks te veranderen zijn.