Skip to main content

Henk Kik

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Na het voltooien van mijn studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1993 volgde ik de postdoctorale opleidingen tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik specialiseerde mij in Systeemtherapie en Oplossingsgerichte Therapie. Hierna volgde ik nog de driejarige specialistische opleiding in Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychoanalytische vorm van psychotherapie die samen met de client zelf ondermijnende relationele patronen en intrapsychische mechanismes onder de loep neemt om zo, via verwerking van pijnlijke gebeurtenissen de klachten en problemen aan de bron te herstellen.

Ik werkte achtereenvolgens binnen de Sociale Psychiatrie in Rotterdam, de Viersprong Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen, de Militaire GGZ, de forensische poli- en dagkliniek De Waag en van 2001 tot 2013 in een eigen praktijk. Na een periode van vijf jaar waarin ik als manager en directeur binnen twee GGZ-instellingen werkte, besloot ik weer terug te keren naar de inhoud van mijn vak.

In mijn praktijk ga ik uit van ‘Presentie’ als grondtoon voor mijn methodisch handelen. Dit betekent dat de relationele afstemming tussen mij en de cliënt basis is voor hulp en steun. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin belangrijke begrippen. Mijn vakkennis blijft leidend, maar de relatie met u en uw specifieke hulpvraag stuurt hoe die kennis wordt aangewend. Presentie neemt radicaal het perspectief van de ander in als leidraad voor de zorg en niet de objectieve logica van een protocol.

Menselijke kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten in mijn denken en toepassen van interventies.

Het gaat in mijn praktijk over wat gedaan kan worden in plaats van wat gedaan moet worden. Daarom is de hulp die ik bied nooit alleen symptoom- maar altijd ook persoonsgericht met oog voor uw context. Ik zal mij altijd inzetten om af te stemmen op de Ander in zijn anders-zijn: zorg op maat.

Opleiding

 • Klinische- en Gezondheidspsychologie; Rijksuniversiteit Leiden

  1989 – 1993

 • RINO opleiding psychotherapeut

  1994 – 2000

 • RINO opleiding klinisch psycholoog

  1995 – 2000

 • Opleiding ISTDP/Davanloo-therapie

  2001 – 2004

 • EMDR

  2019

 • Psychotrauma Opleiding VCT Expert – Celevt/PAO

  2020 – 2022

Publicaties

Leadership Effectiveness

Talenten Ontwikkel Programma; Ludens Talentontwikkeling & Espria Academy

Lidmaatschappen

Leertherapie

Ik ben geregistreerd als leertherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Als u in opleiding bent voor psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog of GZ-psycholoog, dan kunt u bij mij in leertherapie.

Inge van Meurs

Psychotherapeut

Ik ben Inge van Meurs, geboren in 1979 en in 2003 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden. Ik ben niet direct na mijn opleiding therapeut geworden: ik heb in de jeugdhulpverlening gewerkt en heb onderzoek gedaan zowel in het bedrijfsleven als aan de universiteit. Mijn promotieonderzoek was verbonden aan het Erasmus Medisch centrum en de Erasmus Universiteit. Het thema van mijn proefschrift was de overdracht van gedrag van ouders op kinderen. Een voorbode, zie ik nu, voor mijn latere focus op hechting in mijn werk als therapeut.

In 2011 ben ik gaan werken als therapeut voor volwassenen bij een grote GGZ-instelling. Ik heb hier zeven jaar gewerkt en heb in de tussentijd mijn opleiding tot psychotherapeut gedaan aan de Universiteit van Antwerpen. Hoewel ik lang met plezier in een instelling heb gewerkt, voelde ik een verlangen om mijn behandelingen meer naar mijn eigen inzicht te kunnen vormgeven. In mijn eigen praktijk ervaar ik meer vrijheid en meer mogelijkheden om mijn cliënten een behandeling te bieden die bij hen aansluit.

Opleiding

Ontwikkelingspsychologie; Rijksuniversiteit Leiden

Integratieve Psychotherapie; Universiteit Antwerpen

Psychotrauma Opleiding VCT Expert – Celevt/PAO

EMDR 1 & 2; Integrativa, het Belgische EMDR Instituut

Publicaties

Meurs, I. van (2009). Intergenerational transmission of child problem behavior. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meurs, I. van, Reef, J., Verhulst, F.C.. & J. van der Ende (2010). Intergenerational transmission of Child behavior; a longitudinal population-based study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Lidmaatschappen