Henk Kik

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Na het voltooien van mijn studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1993 volgde ik de postdoctorale opleidingen tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik specialiseerde mij in Systeemtherapie en Oplossingsgerichte Therapie. Hierna volgde ik nog de driejarige specialistische opleiding in Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychoanalytische vorm van psychotherapie die samen met de client zelf ondermijnende relationele patronen en intrapsychische mechanismes onder de loep neemt om zo, via verwerking van pijnlijke gebeurtenissen de klachten en problemen aan de bron te herstellen.

Ik werkte achtereenvolgens binnen de Sociale Psychiatrie in Rotterdam, de Viersprong Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen, de Militaire GGZ, de forensische poli- en dagkliniek De Waag en van 2001 tot 2013 in een eigen praktijk. Na een periode van vijf jaar waarin ik als manager en directeur binnen twee GGZ-instellingen werkte, besloot ik weer terug te keren naar de inhoud van mijn vak.

In mijn praktijk ga ik uit van ‘Presentie’ als grondtoon voor mijn methodisch handelen. Dit betekent dat de relationele afstemming tussen mij en de cliënt basis is voor hulp en steun. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin belangrijke begrippen. Mijn vakkennis blijft leidend, maar de relatie met u en uw specifieke hulpvraag stuurt hoe die kennis wordt aangewend. Presentie neemt radicaal het perspectief van de ander in als leidraad voor de zorg en niet de objectieve logica van een protocol.

Menselijke kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten in mijn denken en toepassen van interventies.

Het gaat in mijn praktijk over wat gedaan kan worden in plaats van wat gedaan moet worden. Daarom is de hulp die ik bied nooit alleen symptoom- maar altijd ook persoonsgericht met oog voor uw context. Ik zal mij altijd inzetten om af te stemmen op de Ander in zijn anders-zijn: zorg op maat.

Opleiding

 • Klinische- en Gezondheidspsychologie; Rijksuniversiteit Leiden

  1989 – 1993

 • RINO opleiding psychotherapeut

  1994 – 2000

 • RINO opleiding klinisch psycholoog

  1995 – 2000

 • Opleiding ISTDP/Davanloo-therapie

  2001 – 2004

Leadership Effectiveness

Talenten Ontwikkel Programma; Ludens Talentontwikkeling & Espria Academy

Publicaties

Lidmaatschappen

Inge van Meurs

Psychotherapeut