Skip to main content

Vergoeding

Psychologische hulp en psychotherapie

Alle aangeboden psychologische hulp en psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar zal wel altijd uw eigen risico aanspreken.
De praktijk volgt de tarieven voor specialistische zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een overzicht van de NZa-tarieven vindt u hier.  Gelet op de beperkende invloed van contracten hebben wij ervoor gekozen in 2023 en 2024 met enkele Zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb, dan krijgt u na afloop van uw behandeling een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u de kosten volledig vergoed. Heeft u een naturapolis, dan krijgt u ongeveer 70% terug. 

Als u verzekerd bent bij één van de onderstaande zorgverzekeraars, dan declareren wij rechtstreeks bij hen:

– DSW Zorgverzekeraar (UZOVI 7029)
– Stad Holland Zorgverzekeraar (UZOVI 7037)
– A.S.R Basis Ziektekostenverzekering (UZOVI 0403)
– De Amersfoortse (UZOVI 9018)
– Ditzo (UZOVI 3336)

Er zijn enkele diagnoses die de zorgverzekeraar geschrapt heeft uit het basispakket:

  • relatieproblemen
  • werkproblemen
  • aanpassingsstoornis

Als uw hulpvraag voortkomt uit “onverzekerde problematiek”  dan is het tarief in 2023  € 140,- per sessie (45 minuten gesprek en 15 minuten indirecte tijd).

Coaching

Omdat coaching buiten de zorgverzekering valt, heeft u hiervoor geen verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten zijn voor eigen rekening.

No-show

Wilt u een afspraak afzeggen, dan doet u dit minimaal 48 uur van te voren, dan kan ik namelijk nog een intake- gesprek inplannen met iemand die op de wachtlijst staat. Bij niet tijdige afmelding wordt  € 75,- in rekening gebracht.