Skip to main content

Vergoeding

Psychologische hulp en psychotherapie

Alle aangeboden psychologische hulp en psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar zal wel altijd uw eigen risico aanspreken.
De praktijk volgt de tarieven voor specialistische zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een overzicht van de NZa-tarieven vindt u hier. Gelet op de beperkende invloed van contracten hebben wij ervoor gekozen in 2024 met enkele Zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract heb, dan krijgt u na afloop van uw behandeling een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u de kosten volledig vergoed. Heeft u een naturapolis, dan krijgt u ongeveer 70% terug.

In 2024 zijn er nog drie zuivere restitutiepolissen beschikbaar. Een restitutiepolis betekent dat u 100% van de kosten van de behandeling vergoed krijgt. In 2024 zijn de volgende restitutiepolissen beschikbaar:

Aevitea           Basisverzekering Restitutie
a.s.r.           Restitutiepolis Eigen Keuze
Menzis           Menzis Basis Vrij

Als u in 2024 verzekerd bent bij één van de onderstaande zorgverzekeraars, dan declareren wij rechtstreeks bij hen:

– DSW Zorgverzekeraar (UZOVI 7029)
– Zilveren Kruis (UZOVI 3311)
– Stad Holland Zorgverzekeraar (UZOVI 7037)
– A.S.R Basis Ziektekostenverzekering (UZOVI 0403)
– De Amersfoortse (UZOVI 9018)
– Ditzo (UZOVI 3336)

No-show

Wilt u een afspraak afzeggen, dan doet u dit minimaal 48 uur van te voren, dan kunnen wij namelijk nog een intakegesprek inplannen met iemand die op de wachtlijst staat.
Bij niet tijdige afmelding wordt  € 100,- in rekening gebracht. Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting vallen hierbuiten. Voor het annuleren van afspraken op maandag geldt dat dit uiterlijk op vrijdag dient plaats te vinden. Bij niet annuleren via telefoon of mail plaatsvinden en bij annuleringen die niet tijdig plaatsvinden, zal de afspraak in rekening worden gebracht. Het no-show tarief van € 100,- is niet bij de zorgverzekeraar te declareren.