Vergoeding

Psychologische hulp en psychotherapie

Alle aangeboden psychologische hulp en psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar zal wel altijd uw eigen risico aanspreken.
De praktijk volgt de tarieven voor specialistische zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Gelet op de beperkende invloed van contracten heb ik ervoor gekozen contractvrij te werken.

Na afloop van uw behandeling ontvangt u een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u de kosten volledig vergoed. Heeft u een naturapolis, dan krijgt u ongeveer 70% terug. 
Er zijn enkele diagnoses die de zorgverzekeraar geschrapt heeft uit het basispakket:

  • relatieproblemen
  • werkproblemen
  • aanpassingsstoornis

Als uw hulpvraag voortkomt uit “onverzekerde problematiek” of als u psychotherapie zelf wenst te betalen dan is het tarief in 2020  € 98,- per sessie (45 minuten gesprek en 15 minuten indirecte tijd).
De kosten voor een sessie relatietherapie zijn € 171,50 (90 minuten gesprek en 15 minuten indirecte tijd). In alle gevallen wordt de intake/diagnostiek-fase wel vergoed door uw verzekeraar conform uw polisvoorwaarden.

Coaching

De kosten voor coaching zijn € 145,- euro per gesprek, ex btw (60 min). Aangezien coaching buiten de zorgverzekering valt, heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten zijn voor eigen rekening.

No-show

Wilt u een afspraak afzeggen, dan doet u dit minimaal 48 uur van te voren, dan kan ik namelijk nog een intake- gesprek inplannen met iemand die op de wachtlijst staat. Bij niet tijdige afmelding wordt  € 65,- in rekening gebracht.

Contact

Henk Kik
06 – 426 500 26
henkkik@psychotherapiepresentie.nl

Algemeen