Skip to main content

Coaching

Als emotionele of gedragsproblemen niet op de voorgrond staan kunt u wel behoefte hebben aan begeleiding en het samen nadenken over uw functioneren, keuzes waar u voor staat of beroepsgerelateerde vraagstukken.
Henk Kik biedt coaching voor 3 doelgroepen:

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is van toepassing als u graag meer inzicht wilt krijgen in uzelf, uw persoonlijke sterke en minder sterk ontwikkelde kanten. Persoonlijke coaching vergroot de grip op uw eigen handelen en u bent beter in staat doelen te stellen en te verwezenlijken. Uw vragen staan centraal en samen met u kijk ik hoe u zich anders kunt gaan verhouden tot de knelpunten die u ervaart.

Management coaching

Managementcoaching is bedoeld om uw eigen inzicht in uw functioneren te verdiepen zodat uw persoonlijke effectiviteit verder toeneemt. Centraal staat úw situatie waarbij wij samen kijken naar het krachtenveld dat u dagelijks op de werkvloer ervaart. U gaat ervaren dat u meer evenwicht krijgt tussen enerzijds afstemmen op de eisen die uw omgeving aan u stelt en anderzijds uzelf zijn.

Executive coaching

Executive coaching beoogt het ontwikkelingsproces van top managers, bestuurders en ondernemers te ondersteunen.
Tijdens een traject is voortdurend het onderwerp hoe u, op een manier die bij uw eigenheid past, plannen verwezenlijkt binnen de dynamiek van uw organisatie en in samenspel met diverse stakeholders.

  • Hoe kunt u vernieuwing of juist stabiliteit initiëren en invloed uitoefenen?
  • Hoe vergroot u uw impact?
  • Hoe kunt u contact houden met uw gevoel en losser raken van belemmerende overtuigingen?

Uiteraard is er ook aandacht voor persoonlijke zaken.